Επαγγελματικό κτίριο με καταστήματα και γραφεία στη Δυτική είσοδο του Δήμου Θεσσαλονίκης.