Συγκρότημα πολυτελών κατοικιών Α+
Οδός: Στρατή Μυριβήλη & Ασκληπιού Θέρμη