​Η εταιρία ΠΕΝΛΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ είναι διάδοχο σχήμα εταιριών που δραστηριοποιούνται από την δεκαετία του '50.
Δραστηριοποιείται στην κατασκευή σύγχρονων οικιστικών, εμπορικών και βιοτεχνικών συγκροτημάτων, καθώς και μικρών Φ/Β σε στέγες.
Διαθέτει έμπειρο τεχνικό δυναμικό και αναλαμβάνει την εκτέλεση έργων κατ' ανάθεση, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα κατασκευής στα πλαίσια προσυμφωνημένου προϋπολογισμού και χρονικού προγραμματισμού.